Trưởng phòng Marketing & Truyền thông (TTLand)

TP-MKT
1
29/07/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 • Hoạch định chiến lược marketing (thương hiệu, định vị, triển khai chiến dịch) của Công Ty T&T Land và các dự án BĐS theo kế hoạch kinh doanh hàng năm
 • Thiết lập ngân sách marketing, trình Phó/Tổng Giám đốc phê duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao
 • Kiểm soát các hoạt động Marketing và truyền thông của Đại lý bán hàng
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến khủng hoảng truyền thông
 • Đề xuất và xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động marketing
 • Báo cáo Phó/Tổng Giám đốc công ty định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời xin ý kiến Phó/Tổng Giám đốc, bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại
 • Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm
 • Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing
 • Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Phó/Tổng Giám đốc vắng mặt
 • Đề xuất với Phó/Tổng Giám đốc về kỷ luật, khen thưởng, điều chỉnh lương với nhân viên phòng marketing.
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông…
 • Tối thiểu 5 năm trong ngành marketing, có kinh nghiệm làm marketing bất động sản là lợi thế
 • Hiểu biết sâu về các công cụ phục vụ đánh giá hiệu quả marketing
 • Hiểu biết sâu về các công cụ marketing online và offline
 • Hiểu biết về bố cục và có mắt thẩm mỹ tốt
 • Khả năng viết tốt
 • Nói và viết thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ
 • Ngoại giao và ứng xử tốt
 • Thành thạo các phần mềm đồ họa