Phó Giám đốc Quản lý Đầu tư (mảng BĐS & HT)

PGĐ-QLĐT
1
31/07/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 • Chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả hoạt động của Phòng BĐS và Hạ tầng bao gồm:
  • Quản lý ngân sách đầu tư BĐS & HT của Tập đoàn và CTTV
  • Quản lý kế hoạch và tiến độ triển khai hoạt động đầu tư BĐS & HT
  • Sắp xếp, quản lý danh mục các dự án BĐS & HT chung toàn Tập đoàn
  • Quản lý hiệu quả đầu tư Dự án BĐS & HT của Tập đoàn và CTTV.
  • Tổ chức quản lý, hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ đầu tư BĐS & HT của Tập đoàn và CTTV
  • Cập nhật, lưu trữ thông tin
 • Lập kế hoạch, chương trình hành động của Ban và Phòng BĐS & Hạ tầng;
 • Đầu mối triển khai thực hiện hoạt động trước, trong, sau đầu tư, bao gồm:
  • Đầu mối/Tham gia làm việc với các đối tác đầu tư, đối tác tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp bên ngoài Tập đoàn
  • Đầu mối phối hợp với các CTTV, Phòng/ Ban, Bộ phận….trong việc tổ chức hoạt động về đầu tư BĐS & Hạ tầng
 • Giám sát và quản lý cấp dưới triển khai hoạt động chuyên môn theo đúng quy trình, quy định của Tập đoàn;
 • Chỉ đạo thực hiện các báo cáo thẩm định phục vụ cho việc tham mưu hoạch định chiến lược đầu tư BĐS & Hạ tầng tại các giai đoạn trước, trong, sau đầu tư
 • Đề xuất bộ máy nhân sự đáp ứng nhu cầu công việc
 • Đề xuất Ban hành các quy định, quy trình, mẫu biểu, báo cáo chuyên môn;
 • Đề xuất chỉ tiêu đo lường KPI để đánh giá hiệu quả đầu tư/ CTTV
 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Ưu tiên có chứng chỉ CFA
 • Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS & HT và ít nhất 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương tại các Tập đoàn BĐS, CĐT BĐS lớn
 • Tiếng Anh nghe nói thành thạo, giao tiếp tốt.
 • Am hiểu về xây dựng hệ thống: tổ chức, cơ chế hoạt động, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ đầu tư BĐS & HT, biểu mẫu báo cáo
 • Am hiểu sâu sắc về lĩnh vực đầu tư BĐS & HT
 • Nắm vững về nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp/ nghiệp vụ đầu tư, định giá doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư
 • Có năng lực đào tạo về quản lý nghiệp vụ
 • Nắm vững và biết cách vận dụng trong công việc các vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật Đất đai, Luật kinh doanh BĐS, Luật đấu đầu......
 • Có hiểu biết sâu về các sản phẩm và/hoặc mô hình kinh doanh, đặc điểm quản lý dịch vụ của một hoặc một nhóm lĩnh vực: Tài chính - đầu tư, đầu tư BĐS, sản xuất công nghiệp, phát triển nông nghiệp, dịch vụ du lịch, tiêu dùng và bán lẻ...