Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.2 - 1.3 - 1.4

Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2

Công suất: 100 MWp

Địa điểm: xã Phước Hà, xuyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3

Công suất: 50 MWp

Địa điểm: xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4

Công suất: 100 MWp

Địa điểm: Hồ Sông Trâu, Xã Phước Chiến, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Nhà máy Thiên Tân 1.2 và 1.3 do Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận, thành viên của Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư và được thi công bởi tổng thầu IPC.

Nhà máy Thiên Tân 1.4 được thi công bởi tổng thầu EPC với sản lượng điện đạt 156 triệu KWh/năm.

Cả ba nhà máy điện được đồng loạt khởi công từ tháng 9 năm 2020. Tới tháng 8 năm 2023 tất cả 5 nhà máy điện mặt trời của Tập đoàn đã được COD 100%.

Nhà máy Điện mặt trời Thiên Tân 1.4