Nhà máy Điện gió Phước Hữu Duyên Hải 1

Nhà máy Điện gió Phước Hữu Duyên Hải 1

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1

Công suất: 30 MW

Tổng vốn đầu tư: 1.269 tỷ VND

Địa điểm: xã Phước Hữu, tỉnh Ninh Thuận.

COD: 30.10.2021

Nằm tại tỉnh Ninh Thuận nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển các dự án Năng lượng tái tạo. Dự án được khởi công xây dựng ngay trong giai đoạn Việt Nam đang phải ứng phó với đại dịch Covid-19, chỉ sau 06 tháng thi công, tới tháng 10 năm 2021 dự án đã được đưa vào vận hành thương mại.

Nhà máy được quản lý và vận hành bởi T&T Energy, một thành viên của Tập đoàn T&T Group; có công suất 30 MW, sử dụng 15 tua bin gió 2MW của Envision, vốn đầu tư 1.260 tỷ đồng trên diện tích 285,7 hecta tại xã Phước Hữu tỉnh Ninh Thuận do IPC Group làm tổng thầu EPC.

Nhà máy Điện gió Phước Hữu Duyên Hải 1 đã được COD 100% vào tháng 10/2021.