Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

Tổng công suất: 72 MW

Tổng mức đầu tư: 3.168 tỷ VNĐ

Địa điểm: xã Hòa Đông và phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Nhà máy được xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng, gần cửa biển có tiềm năng gió tốt nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu long;  được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2021, tới 18/10/2021 đã hoàn thành tuyến đường dây 220Kv và đóng điện Trạm biến áp vào đường dây 220 Kv. Tới nay 100% công suất của nhà máy đã hoàn thành vận hành thương mại. Với quy mô 22 trụ tua bị gió, hàng năm Nhà máy Hòa Đông 2 sẽ cung cấp sản lượng điện 239,400 GWh/năm cho lưới điện cả nước.

18/5/2022 Hoàn thành lắp dựng 22/22 trụ tua bin của Nhà máy

Tới nay Nhà máy đã hoàn toàn đưa vào vận hành thương mại

Sản lượng điện của Nhà máy đạt 239,400 GWh/năm