Nhà máy điện gió Chơ Long & Yang Trung

Nhà máy điện gió Chơ Long

Tổng công suất: 155MW

Tổng mức đầu tư: 6.593 tỷ VNĐ

Nhà máy điện gió Chơ Long do Công ty cổ phần Phong điện Chơ Long là chủ đầu tư với công suất 155 MW, quy mô 67,33 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là 6.593 tỷ đồng, sản lượng điện thương phẩm ước 514.162 MWh/năm.

Nhà máy nằm tại tỉnh Gia Lai, nơi được đánh giá có tốc độ gió tốt nhất cả nước. Nhà máy điện gió Chơ Long là dự án có quy mô lớn thứ hai tại Việt Nam tính đến năm 2023. Dự án đã được đưa vào vận hành thương mại trong năm 2023.

Nhà máy Điện gió Chơ Long

Nhà máy điện gió Yang Trung

Tổng công suất: 145MW

Tổng mức đầu tư: 6.246 tỷ VNĐ

Dự án nhà máy điện gió Yang Trung do Công ty cổ phần Phong điện Yang Trung là chủ đầu tư với công suất 145 MW, quy mô 67,95 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là 6.246 tỷ đồng, ước tính sản lượng thương phẩm đạt 488.624 MWh/năm.

Cùng với Chơ Long, Nhà máy điện gió Yang Trung là một trong những cụm điện gió có tổng công suất phát điện lên tới 300 Mw, đóng góp gần 1 triệu MWh/năm vào lưới điện Quốc gia.

Nhà máy Điện gió Yang Trung