Tin tức & sự kiện

T&T Group tạo đột phá trong phát triển các dự án năng lượng tái tạo

Tập đoàn T&T Group triển khai loạt dự án điện mặt trời trong năm 2020, với tham vọng trở thành doanh nghiệp đừng đầu lĩnh vực năng lượng.