7/13/2017

Mời thầu gói "Cung cấp thiết bị và dịch vụ triển khai tổng đài VOIP"

Tập đoàn T&T là một Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam. Trong giai đoạn phát triển hiện tại chúng tôi có nhu cầu mời thầu gói "Cung cấp thiết bị và dịch vụ triển khai tổng đài VOIP" tại khối văn phòng Tập đoàn. Các doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng xem chi tiết bên dưới.

Chia sẻ: