06/05/2020

GIÁO DỤC

Tập đoàn T&T Group luôn chú trọng tới hoạt động phát triển hạ tầng tri thức, văn hóa xã hội góp phần vào sự phát triển chung của giáo dục Việt Nam bằng việc đầu tư phát triển trường học, trung tâm dạy nghề trên cả nước, hợp tác cùng các tổ chức hướng nghiệp lớn của thế giới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực tương lai của đất nước. Tập đoàn T&T Group là cổ đông lớn và đối tác chiến lược của Công ty CP Sách & Thiết bị Trường học Hà Nội, đơn vị chuyên xuất bản và phát hành sách; Sản xuất và cung ứng thiết bị trường học.

Tập đoàn T&T Group luôn chú trọng tới hoạt động phát triển hạ tầng tri thức, văn hóa xã hội góp phần vào sự phát triển chung của giáo dục Việt Nam bằng việc đầu tư phát triển trường học, trung tâm dạy nghề trên cả nước, hợp tác cùng các tổ chức hướng nghiệp lớn của thế giới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành, lĩnh vực tương lai của đất nước.

Tập đoàn T&T Group là cổ đông lớn và đối tác chiến lược của Công ty CP Sách & Thiết bị Trường học Hà Nội, đơn vị chuyên xuất bản và phát hành sách; Sản xuất và cung ứng thiết bị trường học.

Chia sẻ: