Chủ tịch Đỗ Quang Hiển và Tập đoàn T&T Group ủng hộ 15 tỉ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển và Tập đoàn T&T Group ủng hộ 15 tỉ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

Tối 17/10, trong chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB...