T&T Group và giá trị cống hiến xã hội

T&T Group và giá trị cống hiến xã hội

Nói đến T&T Group, người ta nghĩ đến bóng đá và bầu Hiển. Những đằng sau hào quang đó, còn là một thương hiệu cống hiến xã hội mà không phải ai cũng biết...