Chuyên viên Tố tụng - Ban Pháp chế

CVTT-BPC
1
30/07/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 • Chức năng tham mưu:
  • Soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình về Tố tụng;
  • Nghiên cứu các quy định pháp luật, chỉ đạo hành chính về Tố tụng để phổ biến tới CTTV/phục vụ công việc của Phòng;
  • Đánh giá, Cảnh báo, đề xuất giải pháp trong lĩnh vực Tố tụng mà DN có thể gặp rủi ro..
  • Đề xuất thuê và điều phối dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực Tố tụng
 • Chức năng quản lý và tổ chức thực hiện:
  • Trực tiếp thực hiện, tham mưu hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa Tập đoàn, CTTV với (các) bên khác liên quan đến lĩnh vực dân sự, kinh doanh thương mại, ... trong giai đoạn tiền tố tụng.
  • Theo dõi, cập nhật tình hình thực trạng các Hồ sơ liên quan đến công nợ của các CTTV và Tập đoàn liên quan đến việc áp dụng thời hạn,thời hiệu khởi kiện trong giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.
  • Tư vấn, hỗ trợ, đôn đốc các Phòng/Ban Tập đoàn, các Công ty thành viên trong việc thu hồi công nợ.
  • Theo dõi, cập nhật tình hình thực trạng các Hồ sơ tố tụng liên quan đến các tranh chấp của các CTTV và Tập đoàn.
  • Nghiên cứu làm rõ bản chất vụ việc và yêu cầu giải quyết tranh chấp cũng như nhận định ban đầu về quan điểm giải quyết tranh chấp.
  • Báo cáo phương án, Tư vấn, phân tích và cảnh báo pháp lý theo yêu cầu của Trưởng phòng.
  • Đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn và các công ty thành viên trước các cơ quan tiến hành tố tụng.
  • Trực tiếp sử dụng các biện pháp pháp lý, vận dụng triệt để các văn bản pháp luật và kỹ năng mềm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tập Đoàn, CTTV.
  • Nghiên cứu các quy định của Luật Thi hành án đưa ra ý kiến pháp lý và căn cứ áp dụng các quy định pháp luật hiện hành tới Tập đoàn và các CTTV yêu cầu Cơ quan Thi hành án giải quyết theo phương án đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho Tập đoàn trong việc xử lý và thu hồi công nợ cho tập đoàn và các CTTV .
 • Trình độ:
  • Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Luật/Luật Kinh tế/Luật Thương mại quốc tế/Luật kinh doanh quốc tế và các ngành tương đương.
 • Kinh Nghiệm:
  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật ít nhất 5 năm hoặc có kính nghiệm làm việc chuyên sâu về năng lượng tại các Công ty Luật hàng đầu, các Tập đoàn ít nhất 3 năm;
  • Có kinh nghiệm làm việc thực hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư;
  • Có kinh nghiệm, hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp;
  • Có kinh nghiệm làm các công việc pháp chế trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xây dựng hoặc vận hành tại các Dự án điện.
 • Kiến thức, năng lực:
  • Có kiến thức pháp lý đầy đủ về đầu tư;
  • Có kiến thức pháp lý đầy đủ, sâu sắc về đầu tư và có hiểu biết nhất định về các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp, đầu tư ra nước ngoài.
  • Có tư duy thệ thống, tư duy phản biện.
  • Có năng lực tổ chức thực hiện công việc khoa học, hiệu quả.
 • Kỹ năng:
  • Có kỹ năng nghiên cứu pháp luật, tra cứu thông tin.
  • Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng phối hợp làm việc nhóm tốt
  • Có kỹ năng giao tiếp tốt
  • Có kỹ năng viết báo cáo pháp lý theo chuẩn chung của nghề luật.
 • Thái độ:
  • Khẩn trương, quyết liệt, chủ động trong mọi hoạt động, không né tránh, ỷ lại.
  • Làm việc với tinh thần dịch vụ cao, giải quyết nhanh, thỏa đáng các vấn đề phát sinh.
  • Thực hiện công việc một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Tập đoàn T&T.
  • Tạo dựng uy tín cá nhân, được đồng nghiệp và khách hàng tin tưởng.
  • Không ngừng vun đắp, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của Tập đoàn T&T.