Chuyên viên Quản lý Doanh nghiệp - Ban Pháp chế

CVQLDN-BPC
1
30/07/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Chức năng tham mưu:
  • Soạn thảo các hợp đồng mẫu, quy chế, quy định, quy trình về pháp lý Doanh nghiệp;
  • Nghiên cứu các quy định pháp luật, chỉ đạo hành chính về Đổi mới Doanh nghiệp trong lĩnh vực pháp lý Doanh nghiệp để phổ biến tới CTTV/phục vụ công việc của Phòng;
  • Đánh giá, Cảnh báo, đề xuất giải pháp khi hoạt động Quản trị, quản lý DN của Tập đoàn và CTTV trong lĩnh vực ĐMDN có thể gặp rủi ro..
  • Đề xuất thuê và điều phối dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực Đổi mới Doanh nghiệp được phân công
 • Chức năng quản lý và tổ chức thực hiện:
  • Soạn thảo bộ tài liệu hướng dẫn, thông báo, hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc và đánh giá tính hiệu quả của Bộ công cụ PC về ĐMDN tại CTTV
  • Thực hiện hoạt động CMNV của Ban PC tại Tập đoàn: (i) Lập phương án nhằm mục đích tái cấu trúc, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo chỉ đạo Ban Lãnh đạo Tập đoàn. (ii) Các yêu cầu khung pháp lý cần phải đáp ứng (điều kiện kinh doanh), các giải pháp pháp lý để chuyển hóa các ý tưởng kinh doanh mới vào hoạt động kinh doanh của T&T. (iii) Soạn thảo dự thảo hoặc sửa đổi/bổ sung hợp đồng, thoả thuận, thẩm định các dự thảo hợp đồng, thỏa thuận hoặc thỏa thuận sửa đổi/phụ lục sửa đổi trong nội bộ TĐ nhằm mục đích đổi mới doanh nghiệp. (iv) Cung cấp ý kiến, giải pháp pháp lý theo đề xuất của Phòng, Ban liên quan đến các vấn đề đổi mới doanh nghiệp, quản trị/quản lý nội bộ; (v) Thay mặt, đại diện, theo ủy quyền, cho T&T và/hoặc các CTTV làm việc, trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước: (vi) Cung cấp ý kiến, giải pháp pháp lý về các vấn đề pháp lý Doanh nghiệp cho Người Đại Diện, đề xuất Ban QLN yêu cầu Người Đại Diện báo cáo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu của Ban PC các vấn đề pháp lý phát sinh và giải pháp đã áp dụng
  • Trong công tác QL và TCTH hoạt động chuyên môn nghiệp vụ PC tại CTC: (i) Thẩm định, kiểm soát sản phẩm công việc về pháp lý Doanh nghiệp của nhân sự PC và tổ chức PC tại CTC; đề xuất sắp xếp nhân sự PC phù hợp; (ii) Thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về pháp lý Doanh nghiệp tại CTC trong trường hợp không có tổ chức PC; (iii) Theo dõi, hướng dẫn và cử nhân sự hỗ trợ thực hiện trong trường hợp không đủ nguồn nhân lực PC để triển khai thực hiện tại CTC.
  • Cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý về Đổi mới Doanh nghiệp theo đề xuất cùa Phòng, Ban.
  • Giúp việc cho Giám đốc Ban PC trong việc quản lý công tác pháp chế tại CTTV.
 • Trình độ:
  • Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Luật/Luật Kinh tế/Luật Thương mại quốc tế/Luật kinh doanh quốc tế và các ngành tương đương.
 • Kinh Nghiệm:
  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật ít nhất 5 năm;
  • Có kinh nghiệm làm việc thực hành pháp luật trong lĩnh vực Đổi mới Doanh nghiệp;
  • Có kinh nghiệm, hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp;
 • Kiến thức, năng lực:
  • Có kiến thức pháp lý đầy đủ về Pháp lý Doanh nghiệp;
  • Có kiến thức pháp lý đầy đủ, sâu sắc về đầu tư và có hiểu biết nhất định về các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh Tái cấu trúc Doanh nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước.
  • Có tư duy thệ thống, tư duy phản biện.
  • Có năng lực tổ chức thực hiện công việc khoa học, hiệu quả.
 • Kỹ năng:
  • Có kỹ năng nghiên cứu pháp luật, tra cứu thông tin.
  • Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng phối hợp làm việc nhóm tốt
  • Có kỹ năng giao tiếp tốt
  • Có kỹ năng làm việc, giao dịch, trao đổi với đối tác nước ngoài.
  • Có thể làm việc bằng tiếng Anh (soạn thảo, rà soát Hợp đồng; trao đổi và đàm phán với đối tác…).
  • Có kỹ năng viết báo cáo pháp lý theo chuẩn chung của nghề luật.
 • Thái độ:
  • Khẩn trương, quyết liệt, chủ động trong mọi hoạt động, không né tránh, ỷ lại.
  • Làm việc với tinh thần dịch vụ cao, giải quyết nhanh, thỏa đáng các vấn đề phát sinh.
  • Thực hiện công việc một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Tập đoàn T&T.
  • Tạo dựng uy tín cá nhân, được đồng nghiệp và khách hàng tin tưởng.
  • Không ngừng vun đắp, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của Tập đoàn T&T.