Chuyên viên Phát triển Ứng dụng - Ban Công nghệ thông tin

CVPTUD
1
15/09/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 • Xây dựng các ứng dụng phục vụ công việc tại Tập đoàn bao gồm xây dựng và nâng cấp các phần mềm, website nội bộ và các phần mềm chuyên dụng khác.
 • Vận hành kỹ thuật các hệ thống phần mềm, định kỳ theo dõi, kiểm tra, bảo trì, khắc phục sự cố, bổ sung chức năng khi có yêu cầu
 • Tham gia triển khai các dự án có liên quan đến các hệ thống nội bộ
 • Là đầu mối tiếp nhận và điều phối các công việc liên quan đến xây dựng, phát triển, hỗ trợ, vận hành các hệ thống phần mềm ứng dụng giữa người dùng và nhà thầu với những dự án outsource, dự án do nhà cung cấp phần mềm bên ngoài cung cấp
 • Giám sát, đánh giá chất lượng thực hiện công việc của nhà thầu với các dự án thuê ngoài
 • Trình độ:
  • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng Chuyên ngành CNTT.
 • Kinh nghiệm liên quan tới vị trí:
  • Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí  tương đương ( Chuyên viên phát triển ứng dụng, hỗ trợ, triển khai ứng dụng)
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển trên môi trường .NET Core, ASP.NET MVC, C#
  • Thành thạo HTML/CSS/Javascript/Jquery
  • Có kinh nghiệm lập trình  với các hệ cơ sở dữ liệu SQL Server, MySQL
  • Có kinh nghiệm 3 năm làm việc trong các tổ chức/ Công ty, ưu tiên người có kinh nghiệm đã tham gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai các hệ thống ứng dụng trong Tập Đoàn đa ngành nghề (như bất động sản, năng lượng, tài chính, khách sạn…)
  • Có kinh nghiệm trong việc triển khai các Phương pháp phát triển phần mềm hiệu quả và sáng tạo
  • Hiểu biết về các mô hình phát triển phần mềm.
  • Có kinh nghiệm phát triển/hỗ trợ các phần mềm nghiệp vụ liên quan tới quản lý bất động sản, quản lý tài sản, quản lý dự án là một lợi thế
  • Có khả năng phân tích và xử lý yêu cầu nghiệp vụ
 • Phẩm chất cá nhân/Thái độ làm việc:
  • Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, tư duy độc lập, sẵn sàng thích ứng với các thay đổi, tư duy logic và tư duy phản biện tốt.
  • Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
 • Các kỹ năng cơ bản:
  • Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin
  • Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả
  • Kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.