Chuyên viên Pháp chế (Lĩnh vực năng lượng/thương mại) - Ban Pháp chế

CVNL-BPC
2
30/07/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 • Chức năng tham mưu:
  • Soạn thảo các hợp đồng mẫu, quy chế, quy định, quy trình trong lĩnh vực năng lượng/ thương mại;
  • Nghiên cứu các quy định pháp luật, chỉ đạo hành chính trong lĩnh vực Năng lượng/ Thương mại; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành mới VBPL trong lĩnh vực năng lượng/ thương mại;
  • Đánh giá, Cảnh báo, đề xuất giải pháp khi hoạt động đầu tư của Tập đoàn và CTTV trong lĩnh vực năng lượng/ thương mại có thể gặp rủi ro..
  • Đề xuất thuê và điều phối dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực năng lượng/ thương mại được phân công
 • Chức năng quản lý và tổ chức thực hiện:
  • Soạn thảo bộ tài liệu hướng dẫn và giám sát, hỗ trợ trong quá trình áp dụng các hợp đồng mẫu, quy chế, quy định, quy trình trong lĩnh vực năng lượng/ thương mại tại Tập đoàn và CTTV;
  • Phối hợp hoàn thiện các hồ sơ, làm việc với CQNN có thẩm quyền đề xuất cấp các giấy phép trong lĩnh vực năng lượng/ thương mại;
  • Soạn thảo hoặc sửa đổi/bổ sung hợp đồng, thoả thuận; thẩm định các dự thảo hợp đồng, thỏa thuận hoặc thỏa thuận sửa đổi/phụ lục sửa đổi giữa Tập đoàn và đối tác trong nước, nước ngoài trong lĩnh vực Năng lượng/ Thương mại.
  • Đàm phán, làm việc, trao đổi với đối tác trong nước, nước ngoài trong hoạt động năng lượng/ thương mại của Tập đoàn và/hoặc CTTV.
  • Quản lý việc ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng giữa Tập đoàn và đối tác trong hoạt động năng lượng/ thương mại.
  • Cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý năng lượng/ thương mại theo đề xuất cùa Phòng, Ban.
  • Nghiên cứu, đánh giá tác động và phổ biến các quy định pháp luật mới ban hành về đầu tư trong lĩnh vực năng lượng/ thương mại.
  • Giúp việc cho Giám đốc Ban PC trong việc quản lý công tác pháp chế tại CTTV.
 • Trình độ:
  • Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Luật/Luật Kinh tế/Luật Thương mại quốc tế/Luật kinh doanh quốc tế và các ngành tương đương.
 • Kinh Nghiệm:
  • Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật ít nhất 5 năm hoặc có kính nghiệm làm việc chuyên sâu về năng lượng tại các Công ty Luật hàng đầu, các Tập đoàn ít nhất 3 năm;
  • Có kinh nghiệm làm việc thực hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư;
  • Có kinh nghiệm, hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp;
  • Có kinh nghiệm làm các công việc pháp chế trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xây dựng hoặc vận hành tại các Dự án điện.
 • Kiến thức, năng lực:
  • Có kiến thức pháp lý đầy đủ về đầu tư;
  • Có kiến thức pháp lý đầy đủ, sâu sắc về đầu tư và có hiểu biết nhất định về các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp, đầu tư ra nước ngoài.
  • Có tư duy thệ thống, tư duy phản biện.
  • Có năng lực tổ chức thực hiện công việc khoa học, hiệu quả.
 • Kỹ năng:
  • Có kỹ năng nghiên cứu pháp luật, tra cứu thông tin.
  • Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng phối hợp làm việc nhóm tốt
  • Có kỹ năng giao tiếp tốt
  • Có kỹ năng làm việc, giao dịch, trao đổi với đối tác nước ngoài.
  • Có thể làm việc bằng tiếng Anh (soạn thảo, rà soát Hợp đồng; trao đổi và đàm phán với đối tác…).
  • Có kỹ năng viết báo cáo pháp lý theo chuẩn chung của nghề luật.
 • Thái độ:
  • Khẩn trương, quyết liệt, chủ động trong mọi hoạt động, không né tránh, ỷ lại.
  • Làm việc với tinh thần dịch vụ cao, giải quyết nhanh, thỏa đáng các vấn đề phát sinh.
  • Thực hiện công việc một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Tập đoàn T&T.
  • Tạo dựng uy tín cá nhân, được đồng nghiệp và khách hàng tin tưởng.
  • Không ngừng vun đắp, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của Tập đoàn T&T.