Chuyên viên kiến trúc hoàn thiện - Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng

CVKTHT-VTDN
1
13/09/2022
Đà Nẵng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 1. Tổ chức, thực hiện công tác chuyên môn của Ban QLDA:
  • Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban QLDA Dự án tại hiện trường:
   • Tổ chức thi công xây dựng:
    • Tổ chức và quản lý các đơn vị Tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp… về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình trong quá trình thi công;
    • Tổ chức giám sát, kiểm tra chất lượng quy cách sự phù hợp của các vật tư, trang thiết bị lắp đặt, trang thiết bị thi công của các nhà thầu đưa vào sử dụng tại công trình theo đúng hợp đồng và yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt;
    • Tổ chức kiểm tra và tổng hợp các hồ sơ quản lý thi công công trình trong quá trình thực hiện từng công việc và hạng mục công việc đã hoàn thành theo các quy định hiện hành về quản lý xây dựng công trình của Việt Nam;
    • Tổ chức, phối hợp và kiểm soát các đơn vị tư vấn giám sát trong việc nghiệm thu các hạng mục thi công hoàn thành theo các quy trình quy định hiện hành của Việt Nam.
   • Tổ chức kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu;
   • Kiểm tra thiết kế thi công, phối hợp với Phòng KSTK xử lý các vấn đề thiết kế bất cập nảy sinh trong quá trình thi công;
   • Chủ trì các đơn vị tư vấn kiểm tra các chứng chỉ thanh toán, khối lượng hoàn thành và nghiệm thu theo tiến độ hợp đồng ký kết của các gói thầu thẩm tra, thí nghiệm, thi công xây lắp và thiết bị theo tiến độ đáp ứng đúng tiến độ thi công;
   • Tổ chức nghiệm thu, chạy thử từng hạng mục và nghiệm thu với các cơ quan chức năng liên quan trước khi đưa vào sử dụng, tổng nghiệm thu và bàn giao công trình cho đơn vị sử dụng.
  • Giải quyết các công việc phát sinh: phối hợp với đơn vị thi công, nhà thầu Tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan giải quyết các công việc phát sinh, vấn đề vướng mắc, rủi ro liên quan tới quá trình thi công của dự án. Tổng hợp, báo cáo đề xuất giải quyết trình Trưởng Ban QLDA và lãnh đạo Công ty xem xét.
 2. Nhiệm vụ tham mưu:
  • Đề xuất các giải pháp kỹ thuật để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc tại dự án được giao án, hoặc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.
 • Trình độ:
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, giao thông, thủy lợi và các lĩnh vực liên quan.
  • Có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đấu thầu, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn Giám sát; (ưu tiên) chứng chỉ hành nghề định giá và các chứng chỉ hành nghề đúng quy định.
 • Kiến thức:
  • Am hiểu về quá trình thi công xây lắp dự án.
 • Kinh nghiệm:
  • Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành xây dựng trở lên
 • Kỹ năng nghiệp vụ:
  • Kỹ năng lập, kiểm soát kế hoạch và quản lý công việc.
  • Có kỹ năng giao tiếp tốt.
  • Tác phong làm việc cụ thể, tỉ mỉ, chính xác.
  • Tinh thần, trách nhiệm làm việc cao trong công việc. Có thái độ học hỏi.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
  • Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành và văn phòng.