Chuyên viên Kế hoạch Phát triển Thương hiệu

CV-KHPTTH
1
31/07/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

 • Tham mưu, giúp việc cho TP Kế hoạch Quản trị Thương hiệu trong việc xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển thương hiệu Tập đoàn và các CTTV nhằm gia tăng hiệu quả truyền thông quảng bá thương hiệu Tập đoàn và các CTTV
 • Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu Tập đoàn và các CTTV theo từng giai đoạn (quý, năm) căn cứ vào mục tiêu định vị, chiến lược phát triển kinh doanh Tập đoàn và các CTTV đã được TGĐ Tập đoàn phê duyệt;
 • Tham gia thực hiện xây dựng kế hoạch hành động chi tiết các hoạt động phát triển thương hiệu sau khi được phê duyệt kế hoạch tổng thể
 • Thực hiện triển khai xây dựng ý tưởng về nội dung, kịch bản cho các công cụ phát triển thương hiệu Tập đoàn bao gồm: website, tài liệu giới thiệu Tập đoàn, phim, TVC giới thiệu, quảng bá thương hiệu Tập đoàn,…
 • Phối hợp triển khai sản xuất các công cụ phát triển thương hiệu Tập đoàn
 • Liên tục cập nhât, theo dõi, quản lý thông tin tại các công cụ quảng bá hình ảnh thương hiệu Tập đoàn
 • Tham gia xây dựng chiến lược định vị, phát triển hình ảnh thương hiệu công ty, sản phẩm & dịch vụ của CTTV (bao gồm tái định vị thương hiệu công ty, sản phẩm & dịch vụ; xây dựng định vị, phát triển thương hiệu hình ảnh cho các công ty, sản phẩm & dịch vụ mới thuộc công ty)
 • Tham gia xây dựng định hướng, ý tưởng nội dung cho các chiến dịch quảng bá thương hiệu hình ảnh sản phẩm & dịch vụ các CTTV
 • Tham gia xây dựng định hướng, đề xuất ý tưởng phát triển thương hiệu hình ảnh cho các nhãn hàng, sản phẩm mới thuộc các CTTV
 • Hỗ trợ CTTV trong các hoạt động liên quan đến phát triển thương hiệu khác
 • Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.
 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các trường đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Marketing
 • Tối thiểu 02 năm tại vị trí tương đương
 • Có hiểu biết về các mô hình quản trị thương hiệu, kiến thức cơ bản về ngành Thương hiệu
 • Nhạy bén với các kênh quảng bá và hình thức phát triển thương hiệu tại Việt Nam và Thế giới
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng
 • Khả năng tư duy chiến lược và định hướng
 • Nhạy bén với các xu hướng trong lĩnh vực phát triển thương hiệu
 • Khả năng hoạch định, tổ chức và quản lý công việc
 • Khả năng giải quyết vấn đề tốt
 • Kỹ năng lập kế hoạch và sắp xếp công việc
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
 • Kỹ năng đàm phán
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp và đọc - viết