05/04/2019

CHĂM SÓC Y TẾ & DƯỢC PHẨM

Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng Tập đoàn T&T Group đã tham gia đầu tư quản trị và xây dựng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh theo hướng bền vững, vì xã hội. T&T Group hiện đang đầu tư phát triển dự án bệnh viện Sản nhi Quốc tế, với quy mô 300 giường bệnh, tổng mức đầu tư đạt 1.400 tỉ VNĐ. Đồng thời, Tập đoàn đang tiếp tục mở rộng hợp tác với các tập đoàn lớn của Nhật, Mỹ và EU trong việc: Đầu tư nghiên cứu, bào chế và sản xuất các loại thuốc chữa bệnh đặc trị; Đầu tư xây dựng chuỗi các trung tâm chuẩn đoán sức khoẻ tiêu chuẩn quốc tế;

Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng Tập đoàn T&T Group đã tham gia đầu tư quản trị và xây dựng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh theo hướng bền vững, vì xã hội.

T&T Group hiện đang đầu tư phát triển dự án bệnh viện Sản nhi Quốc tế, với quy mô 300 giường bệnh, tổng mức đầu tư đạt 1.400 tỉ VNĐ.

Đồng thời, Tập đoàn đang tiếp tục mở rộng hợp tác với các tập đoàn lớn của Nhật, Mỹ và EU trong việc:

  • Đầu tư nghiên cứu, bào chế và sản xuất các loại thuốc chữa bệnh đặc trị;
  • Đầu tư xây dựng chuỗi các trung tâm chuẩn đoán sức khoẻ tiêu chuẩn quốc tế;
Chia sẻ: