HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông ĐỖ QUANG HIỂN

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group từ năm 1993;

Nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT của các định chế tài chính lớn tại Việt Nam: SHB, BSH, SHS;

Ủy viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội;

Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba do Chính phủ trao tặng;

Doanh nhân Châu Á 2017 lĩnh vực Tài chính ngân hàng;

Giải thưởng Bạch Thái Bưởi - Doanh nhân Việt Nam thế kỷ XXI;

Danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú 2018;

Cờ thi đua, Bằng khen do Chính phủ, các Bộ & UBND trao tặng.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông NGUYỄN TẤT THẮNG

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông MAI XUÂN SƠN

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông ĐỖ VINH QUANG

Thành viên Hội đồng Quản trị

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông ĐỖ QUANG HIỂN

Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group

THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông NGUYỄN TẤT THẮNG

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group

Ông MAI XUÂN SƠN

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group

Ông NGUYỄN ANH TUẤN

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group

Bà NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group

Kiêm Giám đốc Ban Quản lý Năng lượng