Recruitment

TitleCodeQuantityLocationLast apply date
Phó giám đốc Ban Quản lý Đầu tư phụ trách về Quản lý đầu tư Bất động sản01Hà Nội11/24/2022
Giám đốc Quản lý Đầu tư - Ban Quản lý Đầu tư - (Ngành Công nghiêp - Logistic, Ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp - Ngành Thương mại)03Hà Nội9/16/2022
Phó Tổng Giám đốc Sản xuất (Công ty Vinawind)PTGĐ-SX01Hà Nội7/29/2022
Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật (Công ty Vinawind)PTGĐ-KT01Hà Nội7/29/2022
Kế Toán Trưởng Công ty thành viênKTT-CTTV14Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đăk Nông, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau7/15/2022
Trưởng phòng Mua hàng & Quản lý Vật tư (Công ty Vinawwind)TP-MH&QLVT01Hà Nội7/15/2022
Giám đốc Ban Phát Triển Dự ÁnGĐ-BPTDA02Hà Nội7/9/2022
Trưởng/Phó Phòng Kinh doanh thuộc Công ty CP Kinh doanh Công nghệ HT01Hà Nội12/2/2022
Trưởng/Phó Phòng Kỹ thuật thuộc Công ty CP Kinh doanh Công nghệ HT01Hà Nội12/2/2022
Chuyên viên Phòng Kinh doanh thuộc Công ty CP Kinh doanh Công nghệ HT01Hà Nội12/2/2022
Chuyên Viên Tài Chính Tổng Hợp (Lĩnh Vực Nông Lâm Thủy Sản)CVTCTH-NLTS01Hà Nội8/14/2022
Chuyên Viên Phân Tích và Thẩm Định Dự Án Bất Động SảnCV-PTTĐ BĐS01Hà Nội7/31/2022
Phó Phòng Tài chính (lĩnh vực Năng lượng)PP-TC01Hà Nội7/31/2022
Trưởng phòng Pháp chế (TTLand)TP-PC01Hà Nội7/29/2022
Trưởng phòng Marketing & Truyền thông (TTLand)TP-MKT01Hà Nội7/29/2022