ndc.plugin.misc.recruitment

ndc.plugin.misc.recruitment.job.tableheader.titlendc.plugin.misc.recruitment.job.tableheader.codendc.plugin.misc.recruitment.job.tableheader.quantityndc.plugin.misc.recruitment.job.tableheader.locationndc.plugin.misc.recruitment.job.tableheader.lastapplydate
Giám đốc Quản lý Đầu tư - Ban Quản lý Đầu tư - (Ngành Công nghiêp - Logistic, Ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp - Ngành Thương mại)03Hà Nội9/16/2022
Phó Tổng Giám đốc Sản xuất (Công ty Vinawind)PTGĐ-SX01Hà Nội7/29/2022
Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật (Công ty Vinawind)PTGĐ-KT01Hà Nội7/29/2022
Kế Toán Trưởng Công ty thành viênKTT-CTTV14Hà Nội, Phú Thọ, Lào Cai, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đăk Nông, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau7/15/2022
Trưởng phòng Mua hàng & Quản lý Vật tư (Công ty Vinawwind)TP-MH&QLVT01Hà Nội7/15/2022
Giám đốc Ban Phát Triển Dự ÁnGĐ-BPTDA02Hà Nội7/9/2022
Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển - Công ty Cổ phần tập đoàn Bất động sản T&T0110/1/2022
Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Quản lý Khách sạn T&T01Hà Nội9/30/2022
Chuyên viên xây dựng Kết cấu - Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng01Đà Nẵng9/13/2022
Chuyên viên kiến trúc hoàn thiện - Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà NẵngCVKTHT-VTDN01Đà Nẵng9/13/2022
Chuyên Viên Tài Chính Tổng Hợp (Lĩnh Vực Nông Lâm Thủy Sản)CVTCTH-NLTS01Hà Nội8/14/2022
Chuyên Viên Phân Tích và Thẩm Định Dự Án Bất Động SảnCV-PTTĐ BĐS01Hà Nội7/31/2022
Phó Phòng Tài chính (lĩnh vực Năng lượng)PP-TC01Hà Nội7/31/2022
Trưởng phòng Pháp chế (TTLand)TP-PC01Hà Nội7/29/2022
Trưởng phòng Marketing & Truyền thông (TTLand)TP-MKT01Hà Nội7/29/2022