Ông Đỗ Quang Hiển

Ông Đỗ Quang Hiển là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T Group từ năm 1993.

 

Ông Đỗ Quang Hiển hiện là Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và tham gia sáng lập các tổ chức tài chính, kinh tế khác. Đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ TP. Hà Nội; Uỷ viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Tất Thắng – Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Tất Thắng là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn T&T Group.

 

Ông Nguyễn Tất Thắng đồng thời đang đảm trách các chức vụ: Giám Đốc Công ty TNHH MTV T&T Đà Nẵng; Giám đốc Công ty TNHH T&T Hồ Chí Minh. 

 
   

Ông Mai Xuân Sơn – Phó Tổng Giám đốc

Ông Mai Xuân Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Sản xuất kiêm thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn T&T.

 

Hiện tại ông Mai Xuân Sơn đang nắm giữ và đảm trách các vị trí quan trọng trong hệ thống kinh doanh của Tập đoàn.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Phó Tổng Giám đốc 

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình là Tiến sỹ Luật Thương mại Quốc tế, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quan hệ Quốc tế của Tập đoàn T&T.

 

Hiện bà Nguyễn Thị Thanh Bình đang nắm giữ và đảm trách các vị trí quan trọng trong cơ cấu tổ chức của Tập đoàn.

 

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Anh Tuấn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Bất động sản.

 

Hiện ông Nguyễn Anh Tuấn đang nắm giữ và đảm trách các vị trí quan trọng trong hoạt động lập chiến lược & phát triển các dự án Bất động sản tại Tập đoàn T&T Group.

 

 

 Từ khóa liên quan: