Với mục tiêu phát triển: Trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu trong nước và khu vực, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề."

 

Hiện tại Tập đoàn T&T Group đang tiến hành đầu tư trên các lĩnh vực:

 

1. Tài chính & Đầu tư

2. Bất động sản;

3. Hạ tầng giao thông, Cảng biển & Logistics;

4. Nông, Lâm & Thủy sản

5. Công thương

6. Khoáng sản, Năng lượng & Môi trường

7. Y tế, Giáo dục & Thể thao