Tập đoàn T&T tham dự Đêm Doanh Nghiệp 2015

10/12/2015

Đêm Doanh Nghiệp là một sự kiện thường niên được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Tp. Hà Nội, năm nay Tập đoàn T&T tiếp tục đồng hành cùng chương trình với tư cách đơn vị được nhận cờ thi đua Chính phủ và cũng là nhà tài trợ Vàng cho chuỗi sự kiện.


Nằm trong chương trình hoạt động thường niên của Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội, hướng tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Ban thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện "Đêm Doanh Nghiệp 2015". Chương trình được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua trong năm 2015. Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện nghiêm túc theo luật thi đua khen thưởng của Nhà nước.

Tập đoàn T&T là một trong những doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình trong nhiều năm đồng thời cũng là đơn vị có những thành tích thi đua khen thưởng sáng chói qua các năm. Năm 2013 Tập đoàn T&T đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 2014 đón nhận cờ thi đua cấp Thành phố và năm 2015 vinh dự đón nhận cờ thi đua Chính phủ theo Quyết định 783/QĐ-TTg ngày 5/6/2015. Với cương vị Nhà tài trợ Vàng cho sự kiện, Tập đoàn T&T đang có những hoạt động chuẩn bị cần thiết cho Đêm Doanh Nghiệp 2015 diễn ra thành công tốt đẹp.


Chương trình được phối hợp thực hiện giữa Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội cùng Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội vào ngày 23 tháng 12 năm 2015 và được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Hà Nội.