Tập đoàn T&T được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Mỹ

28/12/2013

Trong những tháng cuối năm 2013 Tập đoàn T&T đã chính thức được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, thị trường mục tiêu của Tập đoàn chính là nước Mỹ, với những hạng mục đầu tư hứa hẹn. 

  

Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được cấp bởi Bộ kế hoạch và đầu tư, số 652/BKHĐT-ĐTRNN. Theo đó Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T được cấp phép đầu tư ra nước ngoài để thực hiện dự án tại Hoa Kỳ. Tên của dự án đồng thời là tên tổ chức kinh tế được thành lập tại nước ngoài là: TẬP ĐOÀN T&T TẠI HOA KỲ. 

Với các nhóm mục tiêu hoạt động đầu tư như: xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, nông sản, lâm sản, thủy sản; kinh doanh bất động sản. Quy mô dự án trải rộng trên phạm vi toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.