Công nghiệp

18/12/2012

Tập đoàn T&T tiếp tục phát triển Công nghiệp và phát triển thêm sản phẩm mới

Trong xu thế hội nhập và phát triển của nền kinh tế Việt Nam, qua nhiều năm xây dựng và phát triển, với sự năng động và nhiệt huyết, cùng với nguồn lực về con người, tài chính và cơ sở vật chất. Tập đoàn T&T đã không ngừng sáng tạo, mở rộng lĩnh vực Công nghiệp trở thành một lĩnh vực mũi nhọn trong cơ cấu đầu tư của Tập đoàn.

Hiện nay Tập đoàn đang chú trọng đầu tư và phát triển trong các ngành nghề như: Chế tạo và sản xuất xe máy, xe ba bánh, bốn bánh; xe đạp điện các sản phẩm ống nhựa cuốn xoắn đường kính lớn, khai thác và chế biến khoáng sản…