Nghiên cứu công nghệ sản xuất Ferro Mangan từ quặng Mangan vùng Hà Giang

23/02/2012

Ferro là hợp kim của một hay nhiều nguyên tố kim loại hoặc phi kim loại với sắt nên gọi là hợp kim sắt. Nó được dung làm nguyên liệu để khử oxy và hợp kim hóa nhằm cải thiện cơ, lý tính và nâng cao chất lượng của vật liệu gang và thép. Từ sản xuất những loại thép thông thường đến thép hợp kim, thép chuyên dùng, thép đặc biệt đều cần phải sử dụng Ferro.

 

Sản xuất Ferro mangan ở Việt Nam đến nay cũng chỉ sản xuất được ferro mangan các bon cao và chủ yếu từ quặng mangan Cao Bằng có hàm lượng mangan > 40% và hàm lượng Fe < 7%. Quặng mangan nước ta có ở nhiều nơi như Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ An, Quảng Bình. Nhưng khai thác đưa vào sản xuất ferro mangan thì đến nay chủ yếu là sử dụng quặng mangan Cao Bằng, còn quặng mangan ở các địa phương khác được sử dụng rất ít. Quặng mangan Hà Giang có đặc điểm nằm trải rộng các huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Quang và có hàm lượng mangan thấp từ 15 - 38%, hàm lượng sắt cao từ 7 - 15%, tỷ lệ Mn/Fe thấp do đó hiện nay chưa có nơi nào sử dụng để sản xuất ferro mangan. Trừ một số điểm quặng có hàm lượng mangan cao nhưng rất ít. Việc nghiên cứu sử dụng quặng mangan Hà Giang để sản xuất ferro mangan có ý nghĩa rất lớn vì có thể tận dụng được một lượng lớn quặng mangan và sản xuất ferro mangan mang lại lợi ích lớn từ nguồn tài nguyên của đất nước góp phần thúc đẩy công nghiệp sản xuất ferro cũng như sản xuất thép của Việt Nam. 

Cũng từ mục tiêu đó, Bộ Công Thương đã giao cho Viện Luyện Kim đem nghiên cứu công nghệ sản xuất Ferro mangan từ quặng Mangan vùng Hà Giang. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy, có thể luyện được ferro mangan các bon cao đạt tiêu chuẩn từ quặng mangan Hà Giang thuộc loại nghèo, có hàm lượng Mn thấp, hàm lượng Fe (sắt) và P (phốt pho) cao. 

Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng có thể sử dụng được quặng Mangan để sản xuất FeMn các bon cao. Cần đầu tư nghiên cứu thử nghiệm thêm và sử dụng thêm quặng mangan ở một số điểm mỏ khác ở Hà Giang để hoàn thiện công nghệ sản xuất ferro mangan. Do trữ lượng nhỏ và phân tán cần khảo sát đánh giá trữ lượng có thể khai thác được ở các điểm mỏ để có hướng đầu tư quy mô phù hợp phát triển công nghiệp sản xuất ferro mangan ở địa phương.

 Đ.T.V (NASATI)