Thư mời gói thầu “Triển khai Mạng xã hội và Văn phòng số cho văn phòng Tập đoàn T&T”

24/07/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T trân trọng kính mời Quý công ty tham gia chào giá gói thầu “Triển khai giải pháp Mạng xã hội nội bộ và Văn phòng số Tập đoàn T&T”.
 
 
Thời gian phát hành Hồ sơ chào giá: 
Từ  08  giờ 00  ngày   23 /07 /2018 đến 16 giờ 00 ngày 24 /07 /2018   
 
Thời gian nhận Hồ sơ chào giá: 
Từ  08  giờ 00  ngày 30/07/2018  đến 16 giờ 00 ngày 30 /07 /2018
 
Vui lòng click VÀO ĐÂY để tải Bộ hồ sơ chào giá
 
Địa điểm nhận bộ Hồ sơ chào giá tại:
Ban Hành chính Quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
Tầng 1, 2A Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
Liên hệ: Ông Trần Thế Việt 
Điện thoại: 043.9721776/0914.625.250 Fax: 043.9721775
 
Trân trọng cảm ơn!