9 tháng đầu năm, SHB lãi trước thuế 727 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 2,38%

9 tháng đầu năm, SHB lãi trước thuế 727 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 2,38%

Sau 9 tháng đầu năm, SHB đã hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận cả năm...

Tin nội bộ
Tin tổng hợp
Thông tin tuyển dụng
Thư viện ảnh
Video clips