Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các hàng hóa từ Lào

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các hàng hóa từ Lào

Nghị định 124/2016/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vừa được Chính phủ ban...

Tin nội bộ
Tin tổng hợp
Thông tin tuyển dụng
Thư viện ảnh
Video clips