SHB đạt trên 271,5 tỷ đồng lợi nhuận Quý I/2014

SHB đạt trên 271,5 tỷ đồng lợi nhuận Quý I/2014

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013. Theo đó lợi nhuận trước thuế năm 2013 của SHB đạt trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 849,8 tỷ đồng. SHB dự kiến trình ĐHĐCĐ năm 2014 (tổ chức ngày 19/4/2014) thông qua mức...

Tin nội bộ
Tin tổng hợp
Thông tin tuyển dụng